อาหารสุนัข pinnacle ควรมีโปรแกมการฉีดวัคซีน

อาหารสุนัข pinnacle การเตรียมสุนัขแม่พันธุ์
1.  ควรเลือกแม่พันธุ์สุนัขที่มีอายุไม่เกิน 5-6 ปี และควรผ่านการเป็นสัดมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ถ้าผ่านการตรวจว่าไม่พบลักษณะด้อยทางพันธุกรรมประจำพันธุ์จะยิ่งดี
เนื่องจากโอกาสที่ลูกสุนัขจะพบลักษณะด้อยทางพันธุกรรมจะน้อยมาก  สุุนัขที่อายุเกิน  5-6 ปี ขึ้นไปไม่แนะนำมาใช้เป็นแม่พันธุ์ เนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดพยาธิสภาพที่ผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ได้
และโอกาสผสมติดหรือจำนวนลูกต่อครอกจะลดลงยกเว้นว่าแม่พันธุ์บางตัวที่ยังให้ลูกปกติและมีจำนวนลูกที่สูงอยู่ก็ให้ใช้เป็นแม่พันธุ์ต่อได้
2.  ควรมีโปรแกมการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิโปรแกมควบคุมเห็บ หมัด และพยาธิหนอนหัวใจอย่างสม่ำเสมอ อาหารสุนัข pinnacle.

อาหารสุนัข pinnacle
อาหารสุนัข pinnacle 3.  สุนัขแม่พันธุ์ควรมีการจดบันทึกการเป็นสัดส่วนทุกครั้ง ระยะเวลาของแต่ละระยะการเป็นสัด ประวัติการผสมตามธรรมชาติหรือการผสมเทียม พ่อพันธุ์ที่ใช้ผสมจำนวนลูกแต่ละครอก ระยะเวลาที่ตั้งท้องเป็นต้น
4.  ควรมีการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดและตรวจโรคแท้งติดต่อ ก่อนการเป็นสัดอย่างน้อยประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรืออย่างน้อยก่อนการผสมพันธุ์
5.  ในระยะที่เป็นสัดควรมีการตรวจเซลล์เยี่อบุช่องคลอด ตรวจฺฮอร์โมนเพื่อหาวันที่ไข่ตกซึ่งจะทำให้ทราบกำหนดวันผสมและวันคลอดได้สุนัขจะตั้งท้องประมาณ 63+/-1 วันนับจากวันที่ไข่ตก
ในกรณีที่มีสุนัขพ่อพันธุ์เองและไม่อยากหาวันตกไข่อาจให้ตัวผู้ทำการผสมเองโดยเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ตัวเมียยินยอม โดยให้ผสมวันเว้นวันแต่วิธีนี้จะไม่สามารถทราบวันที่ไข่ตกได้และถ้านับจากวันผสมวันแรกสุนัขมีระยะเวลาการตั้งท้องที่กว้างมาก
โดยตั้งท้องได้ตั้งแต่ 58-72 วัน นับจากวันแรกที่ได้รับการผสมพันธุ์ อาหารสุนัข pinnacle.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Email
Print